ACCA

ACCA

                                             Pedigree ...    więcej zdjęć... Wystawy ...

A C C A  d e s  P l a i n e s  d e   B r o t o n n e

Ojciec: UZBEK des Plaines de Brotonne
Matka: RIVE GAUCHE des Plaines de Brotonne


ur. 12.09.2005 Rozmiar: 1789 bajtów27.02.2020
HD A, CSNB - clear

Selekcja Francji 2008
Cotation 4


Champion Polski

Mł. Champion Polski

Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2006

3 dosk. brązowy medal World Dog Show
Poznań 2006 (kl. młodzieży)

Testy charakteru zaliczone w Polsce i we Francji
PT1

powrót